Rozwój działalności eksportowe Przedsiębiorstwa Edyta Barańska DESIGN - wypromowanie produktów branży meblarskiej za granicą

Cel projektu: promowanie produktów branży meblarskiej, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych; wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Planowane efekty projektu: 

  • podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.

Wartość projektu ogółem: 794 949.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 549 355.00 PLN

Beneficjent: EDYTA BARAŃSKA DESIGN